HelseCampus lyser ut såkornmidler

Fra 21. august 2023 er det åpent for å søke om såkornmidler til forsknings- og innovasjonsprosjekt innen fagområdene simulering, samhandling og sikkerhet.

Published Endret

Portrett av mørkhåret dame i hvit genser med rosa skjerf
Daglig leder Line Hurup Thomsen oppfordrer til å søke såkornmidler.

Prosjektet skal være basert på behov i tjenesten, og kan se på løsninger for nåværende og kommende utfordringer i helsevesenet. Tematikk som omhandler tjenesteutvikling og/eller digitalisering vil prioriteres. Det vektlegges samarbeid mellom partnere innen offentlig sektor, akademia og privat sektor. 

Se søknadsskjema og kriterier for å søke nedenfor.

Såkornmidlene er ment å føre til videre skalering ved å søke på regionale, nasjonale og internasjonale forsknings – og innovasjonsmidler. Hvordan dette er tenkt løst, bes redegjøres i søknaden.

UiS må være prosjektleder eller partner i søknaden. Det er Universitetsfondet i Rogaland som finansierer tildelingene.

Søknas sendes til helsecampus@uis.no

Prosjektvarighet 6-12 mnd.
Maks totalt søknadsbeløp    300 000 NOK
Totalt avsatt til utlysningen høsten 2023 1 200 000 NOK
Søknadsfrist høsten 2023 20.10.2023 kl 18
Tildeling høsten 2023 8.12.2023