Jærmuseet og Universitetet i Stavanger inngår samarbeidsavtale

UiS-studenter og museumsbesøkende får nye spennende muligheter når Jærmuseet og UiS utvider samarbeidet. Teknologi-praksis for lærerstudenter, studentoppgaver fra museets områder og økt samarbeid om forskning og innovasjon er bare noe av innholdet i avtalen.

Publisert Sist oppdatert

I vinter utviklet lærerstudenter undervisningsopplegg i programmering, elektronisk design og generering av AI-bilder for 100 elever på Vitenfabrikkens realfagstilbud. Her viser lærerstudent Fredrik Indbjo Olsen elever hvordan de kobler sammen elektriske kretser. (Foto: Martin Espe, Jærmuseet)

Jærmuseet og Universitetet i Stavanger (UiS) samarbeider fra før om formidlings- og undervisningsaktiviteter. Nå blir samarbeidet utvidet med flere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

– Jærmuseets forskingskompetanse er økende, og vi vil bidra i flere pågående forskingsprosjekt ved UiS, blant annet et prosjekt om digital kompetanse i lærerutdanningen. Jærmuseet håper også å få på plass en doktorgradskandidat, sier direktør ved Jærmuseet, Atle Fiskå.

Formidling av skolefag utenfor klasserommet

Jærmuseet henter allerede i dag inn forskningskompetanse fra UiS på områder der museet selv ikke har slik kompetanse. UiS har også  bidratt med kompetanse og undervisning til Jærmuseets talentsenter i realfag.

Samtidig drar UiS nytte av vitensenterpedagogikken Jærmuseets stab har utviklet. Blant annet har lærerstudenter fra UiS praksis under Jærmuseets ulike realfagstilbud for grunnskolen. 

– Naturfag, teknologi og andre fag blir ikke nødvendigvis formidlet i klasserommet. Jærmuseet og Vitenfabrikkens mangeårige satsning på interaktiv læring gir våre lærerstudenter kompetanse som er svært etterspurt, både i skolen og ellers i samfunnet, sier rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.

Krigsuke for historiestudenter

Bachelor- og masterstudenter i historie, matematikk og andre fag får mulighet til å skrive oppgaver på Jærmuseets kjerneområder; landbrukshistorie, regional industrihistorie, demokrati og litteratur og matematikk-didaktikk. 

Jærmuseet er også medarrangør på en årlig krigsuke for historiestudenter. Her er studentene blant annet innom Flyhistorisk Museum Sola og Torpedoverkstedet.

Masterstudenter i naturfagsdidaktikk skal i løpet av året flere ganger innom Vitenfabrikken på kurs og undervisning.  

Forskning på Vitenfabrikken 

UIS og Jærmuseet samarbeider også om undervisning av studenter i ulike emner, barnehage- og skoleundervisning ved Jærmuseet, og lærerkurs.

Jærmuseet har hatt kurs for universitetets digitale laboratorium for lærerstudenter, Digitalt Didaktisk Verksted, og Vitenfabrikken er arena for et forskningsprosjekt der hundrevis av barnehagebarn blir intervjuet hvert år.  

– Jærmuseet har mange sammenfallende ønsker og mål med Universitetet i Stavanger. Vi arbeider begge med å skape fagmiljø av god kvalitet og bredde innen utdanning, undervisning, forskning, kunnskapsformidling og innovasjon, sier Atle Fiskå.

Avtalen signeres av rektor Klaus Mohn og direktør Atle Fiskå på Vitenfabrikken onsdag 20. mars.

Jærmuseet er regionmuseum for kommunene Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, samt regionalt vitensenter for Sørvestlandet. Museets oppgave er å dokumentere og formidle regionens nyere historie. Som vitensenter skal Jærmuseet skape interesse for naturvitenskap og teknologi. 

Tekst: Elin Nyberg