UiS på Arendalsuka

Universitetet i Stavanger er med på Arendalsuka, både med egne arrangement og med ansatte som deltar i en rekke debatter, samtaler og diskusjoner. Her finner du programmet.

Published Endret
Partilederdebatten under Arendalsuka 2022
Foto: Arendalsuka/Mona Hauglid

Arendalsuka er en viktig møteplass for norsk samfunnsliv, som i år går av stabelen fra 14.-18. august. UiS er til stede under Arendalsuka 2023 for å legge til rette for og å delta i spennende samtaler, debatter og diskusjoner om viktige samfunnsspørsmål. Innsikten og kompetansen som finnes på UiS formidles til engasjerte mennesker fra norsk samfunnsliv gjennom hele uka.

UiS samarbeider med Stavanger-regionen og vil ha arrangementer både i Stavanger-teltet og på båten Rygerelektra. Stavanger-teltet, som ligger ytterst på Langbryggen, er et samarbeid mellom UiS og Stavanger kommune. Rygerelektra er båten der hele regionen kommer sammen for å vise igjen i Arendal. Under overskriften Energihovedstaden samarbeider Næringsforeningen i Stavanger-regionen med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Eigersund, Klepp, Time og Hå, samt Rogaland fylkeskommune om aktiviteten i Arendal.

Program for Stavanger-teltet
Program for Rygerelektra
Kart over arrangementssteder

UiS-arrangementer

En rekke av fakultetene og sentrene ved UiS gjennomfører spennende arrangementer i Arendal. Oversikten finner du her.

Åpningen av Arendalsuka 2022
Foto: Arendalsuka/Mona Hauglid

I tillegg så deltar fagpersoner fra UiS på en rekke andre arrangementer under Arendalsuka. Blant annet deltar rektor Klaus Mohn i Arendalsukas hovedprogram under tittelen Ny grønn proteksjonisme: Burde Norge gjøre som USA? I hovedprogrammet finner vi også professor Mari Rege under tittelen Fattigdom: Er arbeidslinja til barnets beste?