Poenggrenser for alle studieprogram i 2023

Se poenggrensene fra hovedopptaket i Samordna opptak for alle UiS sine studieprogram.

Published Endret

Listen er oppdatert etter suppleringsopptaket 03.08.2023.

Forklaring til tabellen:

  • BA = bachelor
  • MA = femårig master
  • ÅR = årsstudium
Alle utdanninger Samordna opptak UiSPoenggrense ordinær kvotePoenggrense førstegangsvitnemål
Rettsvitenskap, BA58,253,3
Paramedisin, BA 56,9 50,4
Toll, vareførsel og grensekontroll, BA5649,5
Kunst og håndverk, ÅR5643,9
Psykologi, BA53,348,5
Skolefritidspedagogikk, BA (ny i 2023) 51,1 Alle
Fjernsyns- og multimedieproduksjon, BA 49,9 43,6
Økonomi og administrasjon, BA 47,8 46
Sosialt arbeid, BA 47,643,2
Journalistikk, BA 46,3 45,5
Byplanlegging og samfunnssikkerhet, BA 45,7 40,4
Kommunikasjon, ÅR 46 Alle
Idrett, ÅR45,641,9
Digital serviceledelse, BA (ny i 2023)44,740,5
Barnevern, BA42,338
Statsvitenskap, BA4241,5
Sosiologi, BA3934,3
Sykepleie, BA38,836,9
Idrettsvitenskap, BA AlleAlle
*Bygg, studieretning byplanleggingAlleAlle
*Bygg, studieretning infrastrukturAlle Alle
*Bygg, studieretning konstruksjonteknikkAlle Alle
Automatisering og elektronikkdesign, BAAlle Alle
Barnehagelærer BA, deltidAlle Alle
Barnehagelærer BA, heltidAlle Alle
Batteri- og energiteknologi, BAAlle Alle
Biologisk kjemi, BAAlle Alle
Datateknologi 5år, MAAlle Alle
Datateknologi, BAAlle Alle
Drama- og teaterkommunikasjon, ÅRAlle Alle
Energi- og petroleumsteknologi, BAAlle Alle
Engelsk språk og litteratur, BAAlle Alle
Engelsk, ÅRAlle Alle
Grunnskolelærerutdanning trinn 1.-7., MAAlle Alle
Grunnskolelærerutdanning trinn 5.-10., matematikk, MAAlle Alle
Grunnskolelærerutdanning trinn 5.-10., norsk, MAAlle Alle
Historie, BAAlle Alle
Historie, ÅRAlle Alle
Hotelledelse, BAAlle Alle
Industriell økonomi, alle linjer 5år, MAAlle Alle
Kjemi og miljø, BAAlle Alle
Lektorutdanning trinn 8.-13., humanistiske fag, MAAlle Alle
Lektorutdanning trinn 8.-13., realfag, MAAlleAlle
Maskiningeniør, BAAlleAlle
Matematikk og fysikk, 5ÅR-MAAlleAlle
Matematikk, ÅRAlleAlle
Medisinsk teknologi, BAAlleAlle
Nordisk språk og litteratur, BAAlleAlle
Nordisk, ÅRAlleAlle
Reiselivsledelse, BAAlleAlle
Religion, kultur og samfunn, BAAlleAlle
Religionsstudier, ÅRAlleAlle