Kontaktinformasjon til UiS

Finn viktige telefonnummer, e-postadresser, besøksadresser, opningstider og fakturainformasjon.

Published Endret
Kontakt oss
Sentralbord

51 83 10 00 Telefontid er kl. 08:00–15:30

Vakttelefon for teknisk drift

976 96 442

E-post

post@uis.no

Postadresse

Universitetet i Stavanger Postboks 8600 4036 Stavanger

Leveringsadresse

Kitty Kiellands hus Rennebergstien 30 4021 Stavanger

Ved krise

Viktige nummer ved krise og nødprosedyrar

Besøksadresser

Her finn du adressene til bygningane som er del av Universitetet i Stavanger.

Arkeologisk museum: Peder Klows gate 30A

Arne Rettedals hus: Kjell Arholms gate 41

Elise Ottesen-Jensens hus: Kjell Arholms gate 37

Ellen & Axel Lunds hus: Kjell Arholms gate 39

Kjell Arholms hus: Kjell Arholms gate 43

Kjølv Egelands hus: Kristine Bonnevies vei 22

Hulda Garborgs hus: Rektor Natvig-Pedersens vei 24

Hagbard Lines hus: Telegrafdirektør Heftyes vei 35

Campus Bjergsted: Bjergsted 1

Sjå kart over UiS

Opningstider

På campus Ullandhaug er bygga opne for publikum frå kl. 07:45 – 20:00. Etter kl. 20 treng du nøkkelkort for tilgang.

UiS ID-kort fungerer som nøkkelkort.

Alarm blir sett på klokka 23:00. Alarmen gjeld ikkje universitetsbiblioteket, som har eigne opningstider.

Les meir om opningstider på universitetsbiblioteket, andre UiS-campus og i SiS-kafeane.

Fakturainformasjon

Alle inngåande fakturaer og kreditnotaer til Universitetet i Stavanger skal leverast elektronisk på EHF-format for å auke effektiviteten og spare miljøet.

UiS sitt ordrenummer, som består av 9 siffer og startar med 31+årstall (19)+5 siffer skal leggast i taggen Invoice/OrderReference/ID.

UiS sin bestillerkode, som består av 2-8 bokstavar skal leggast i taggen: Invoice /AccountingCustomerParty /Party/Contact /ID.

Universitetet ønsker hovudsakeleg å motta elektronisk faktura på EHF-format. Vår elektroniske adresse er den same som vårt organisasjonsnummer: 971564679 (leggast inn utan mellomrom). 

I nokre system må ein og oppgi landkoden. Adressa blir då: 9908:971564679

Hvis det ikke er mulig å sende på EHF-format, kan faktura sendes som PDF på mail til faktura@uis.no. Vi vil ikke lenger ta imot fakturaer i papirformat.

Komme i gang med elektronisk handelsformat (EHF)

Organisasjonsnummer: 971 564 679