20 år med samfunnssikkerhet

Nye utfordringer, nye kriser. Mye har endret seg innen samfunnssikkerhetsfaget de siste 20 årene, men mange av utfordringene er fortsatt de samme.

Publisert Sist oppdatert
Tre kvinner sitter i en sofa på en kafe.
Fra venstre Tora Aasland, Gry Evensen og Marit Boyesen.

4. januar er det klart for den 20. Samfunnssikkerhetskonferansen ved Universitetet i Stavanger (UiS). Konferansen hadde premiere i januar 2004, og har blitt gjentatt hvert år – med unntak av én koronaavlysning. Når fagkonferansen feirer 20 år, er det på tide med en liten oppsummering av årene som har gått. Hva har endret seg siden oppstarten, og hva er fortsatt som før?

Tre kvinner som har vært med siden etableringen av Samfunnssikkerhetskonferansen i 2004, gir en oppsummering. Marit Boyesen, Tora Aasland og Gry Evensen har fått med seg de fleste konferansene siden starten i 2004. Marit Boyesen var førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, før hun senere ble rektor ved Universitetet i Stavanger, Gry Evensen er assisterende beredskapssjef hos Statsforvalteren i Rogaland og Tora Aasland er tidligere statsråd og fylkesmann med bakgrunn som sosiolog.

Hva har fagmiljøet ved UiS betydd nasjonalt?

Samfunnssikkerhetsstudiet ble skapt ved Høgskolen i Stavanger, som det første i Norge.

– Fagmiljøet ved UiS har hatt veldig stor betydning nasjonalt. De var en pioner på feltet. I ettertid er det mange andre universiteter og høgskoler som har kopiert studieprogrammet. Både innen forskning og undervisning har UiS gått foran og hatt en uvurderlig betydning, sier Tora Aasland.

Marit Boyesen legger til at UiS var tidlig ute med å utvikle fagkretsen i samfunnssikkerhetsstudiet.

– De fagene vi utviklet, ble et viktig grunnlag for dem som ønsket å starte opp lignende studier andre steder, sier hun.

– Selve ordet samfunnssikkerhet er faktisk skapt her på UiS, som den gang var Høgskolen i Stavanger. I samarbeid med daværende fylkesmannen skapte man et nytt begrep som har slått rot nasjonalt, sier Gry Evensen.

Hva er de største utfordringene i dag?

De siste årene har verden vært gjennom både en pandemi, krigen i Ukraina og krigen mellom Israel og Hamas. Krisene er komplekse og de berører mange.

– Selv om vi har oppmerksomheten mot nye risikoer, forsvinner ikke de gamle. Dessverre. I så måte er nok forebygging er det viktigste vi gjør, sier Gry Evensen, assisterende fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Rogaland. Hun trekker fram klimakrisen som en av de største internasjonale utfordringene.

– Ja, klima er jo én utfordring. I tillegg har verden nettopp kommet ut av en pandemi. At vi har et sterkt fagmiljø innen samfunnssikkerhet, er viktig til enhver tid, sier Marit Boyesen, tidligere rektor og forsker ved UiS.

Tora Aasland har vært både statsråd og fylkesmann. I fjor tok hun en doktorgrad. Avhandlingen hadde tittelen "Frivillighet i samvirke. Frivillige organisasjoners medvirkning i redningstjeneste og beredskapsarbeid".

– De største utfordringene vi har i dag er kommunikasjon, at de ulike nivåene klarer å snakke med hverandre. Da er det viktig å ha en inspirerende møteplass for kunnskapsdeling, slik som Samfunnssikkerhetskonferansen er, sier Aasland.

Hvorfor er konferansen viktig?

– Det er en viktig møteplass, fordi den har bidratt til faglig utveksling mellom etatene, og også mellom etatene og akademia. Samfunnssikkerhetskonferansen har gjort det enklere for deltagerne å samarbeide siden, sier Marit Boyesen.

Sammen med Tora Aasland har hun vært en pådriver for konferansen. Aasland trekker fram konferansen som en av pilarene da Høgskolen i Stavanger fikk sin universitetsstatus.

Gry Evensen sier at konferansen har vært samlende for fagfeltet, både i regionen og nasjonalt.

– Samfunnssikkerhet berører hele samfunnet. Konferansen har bidratt til å samle alle de gode kreftene, både fra praksisfeltet og fra frivilligheten, sier Evensen.

Konferansen er et samarbeid mellom UiS, Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen), Helse Stavanger, Politiet og Forsvaret. Målet med konferansen er å dele erfaringer og prøve å komme fram til felles løsninger for beredskap og krisehåndtering.

Tekst og foto: Kjersti Riiber

Samfunnssikkerhet og nyhetsbildet de siste 20 årene

Nyhetsbildet i verden

2003: Krigen i Irak

2004: Tsunamien i Indiahavet

2005: Orkanen Katrina

2006: Muhammed-karikaturene

2007: Al Gore og FNs klimapanel mottar Nobels fredspris i Oslo

2008: Finanskrise

2009: Svineinfluensa

2010: Jordskjelv på Haiti

2011: 22. juli-angrepet

2012: Borgerkrigen i Syria

2013: Terror mot Statoil-anlegg i Algerie

2014: Ebolautbrudd i Guinea

2015: Terrorangrep i Paris

2016: Trump blir president

2017: IS beseiret i Mosul

2018: Brexit

2019: Notre-Dame brenner

2020: Koronapandemien

2021: Stormingen av kongressen i USA

2022: Russlands invasjon av Ukraina