Boklansering - Arkeologiske fortellinger om migrasjon

Førsteamanuensis i arkeologi, Astrid J. Nyland, ved Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger, har redigert, bidratt med artikkel og oversatt denne spennende boken om migrasjon.

Publisert Sist oppdatert

Arkeologiske fortellinger om migrasjon

Nye vitenskapelige metoder som DNA-analyse har åpnet opp spørsmål om migrasjon også i fortiden, men hvor vanlig var det egentlig at folk migrerte? Er ikke det et moderne fenomen? Hva vet vi om hvordan folk forflyttet seg, og hvordan kan man egentlig finne ut om det? Boken "Arkeologiske fortellinger om migrasjon" bruker 24 korte tekster og illustrasjoner for å utfordre leserens tanker om migrasjon og bruker arkeologi som en innfallsvinkel til å diskutere et dags- og samfunnsaktuelt tema.

Første del av boken presenterer 12 påstander om migrasjon, dette er påstander man ofte møter på både i faglige tekster og andre medier. Neste del av boken fokuserer på metoder som blir brukt når man forsker på fortidens migrasjon, som hvordan man kan studere forhistorisk DNA og hvordan lese en pil på et kart. Siste del av boken presenterer syv utvalgte studier fra Europas forhistorie, fra steinalderen til eldre jernalders folkevandringstid. 

Boken er open access, og den kan lastes ned på engelsk eller på norsk.

Astrid J. Nyland har sammen med har sammen med professor i arkeologi ved AHKR, Daniela Hofmann, og førsteamanuensis Catherine J. Frieman redigert denne boken. Forfatterne takker CAS - senter for grunnforskning for den sjenerøse finanseringen gjennom prosjektet Exploring the aracheological migration narrative.

Gratis eksemplar av boken, engelsk og norsk, kan hentes på Jernaldergården.

Cover
Illustasjon: Nikola Radosavljevic