Informasjon om personvern og bruk av informasjonskapsler på uis.no

Universitetet i Stavanger følger det til enhver tid gjeldene personvernregelverket og følger de prinsipper som gjelder for personvern etter den nye loven som gjelder fra 20. juli 2018.

Publisert Sist oppdatert

Om personvernerklæringen for www.uis.no

Vi skal sikre at ditt personvern er ivaretatt og har følgende overordnede prinsipper for behandling av personopplysninger:

  • UiS skal etterstrebe høy grad av personvern, herunder ivaretagelse av den registrertes rettigheter og friheter.
  • UiS skal etterleve lover og regler for oppbevaring og sikring av data.
  • Hendelser og avvik / brudd på informasjonssikkerheten og / eller personvernet, skal være kartlagt, dokumentert og varslet.

UiS bruker informasjonskapsler på våre nettsider

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når du besøker et nettsted. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre tidligere brukerinnstillinger, registrere hvilke sider du besøker og hvilke valg du gjør mens du bruker dem. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvordan du bruker ved å klikke på hjelp i nettleseren din. Nederst på denne siden finner du informasjon om hvordan du kan slette informasjonskapsler.

Vi bruker Google Analytics for å måle trafikken på våre nettsider.

Informasjonen som informasjonskapslene innhenter, bruker vi for å optimalisere brukeropplevelsen for de besøkende på sidene. Informasjonen brukes kun internt hos UiS, og hos samarbeidspartnere som jobber med nettutvikling for oss.

For å ivareta din anonymitet måler vi ikke de to siste sifrene i de besøkendes IP-adresser ved å bruke Google Analytics sin anonymiseringsfunksjon. IP-maskeringen skjer så snart data er mottatt av Google Analytics' innsamlingsverk, før det blir lagret, og blir behandlet i tråd med Googles personvernpolicy.

Reklamekapsler, også kalt cookies og brukertilpasset annonsering:
Du kan oppleve å se annonser fra oss på andre nettsteder, basert på innhold og sider du har besøkt på www.uis.no. Til dette formålet bruker vi informasjonskapsler som er utstedt av tredjepart (for eksempel Meta og Google) på vegne av oss og med vår tillatelse. De samme selskapene har teknologi for å nå deg på flere av dine digitale enheter. Vi deler ikke informasjon med andre utover dette. Vi sletter all informasjon som vi bruker for å vise deg tilpassede annonser etter seks måneder.Informasjonskapsel

InformasjonskapselHva informasjonskapsel brukes til
_gaStatistikk: Skiller brukere via en anonym identifikator
_utmaStatistikk: Skiller brukere og brukersesjoner
_utmzStatistikk: Lagrer trafikkilden eller kampanjen som forklarer hvordan brukeren nådde siden.


Informasjonskapsel brukes til statistikk

  •  Skiller brukere via en anonym identifikator
  •  Skiller brukere og brukersesjoner
  •  Lagrer trafikkilden eller kampanjen som forklarer hvordan brukeren nådde siden

Samtykke

Ved å benytte UiSs nettsider samtykker du i at vi kan etterlate informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. 
Dersom du ønsker å deaktivere informasjonskapsler for din nettleser, kan du gjøre dette via nettleserens sikkerhetsinnstillinger. 

 

Personvernerklæring for Microsoft Dynamics CRM

Universitetet i Stavanger bruker Microsoft Dynamics CRM i sin kontakt med tidligere studenter, også kalt alumner. Dynamics CRM vil etterhvert også bli plattformen for kontakt med eksterne relasjoner, utsending av nyhetsbrev og påmelding til arrangmenter. UiS er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi registrerer, behandler og lagrer i Microsoft Dynamics CRM.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte ved henvendelser som gjelder dine personopplysninger.

Personopplysninger i Microsoft Dynamics CRM ved UiS

Personopplysninger er alle former for opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. UiS bruker Microsoft Dynamics CRM som system når vi behandler personopplysninger om deg for alumni, eksterne relasjoner, arrangementer og nyhetsbrev. Opplysninger som blir behandlet er navn, kontaktinformasjon, utdannelse, arbeidsted, engasjement, relevante fagområder, arrangementer, nyhetsbrev og samtykker som du har gitt. Hvilken informasjon som ligger inne på deg er avhengig av hvilken rolle du er blitt tilknyttet i systemet. Denne informasjonen integreres også med andre systemer, men bare hvor det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen.

Systemet brukes blant annet for å sikre at UiS registrerer personopplysninger på ett sted og på et sikkert område. Systemet sørger også for at dine personopplysninger kun brukes til lovlig angitt formål. Personopplysninger som behandles i dette systemet skal kun deles med personer som har fått tildelt spesifikke rettigheter og disse personene er underlagt taushetsplikt. Personopplysningene vil ikke bli delt med en tredje part.

Geografisk lagring av personopplysningene

UiS forsikrer at dine personopplysninger lagres i henhold til personvernreglementes regler for geografisk lagring. Eventuell lagring i tredjestater gjøres på lovlig måte gjennom EUs godtatte overføringsmekanismer. Dersom det er ønskelig med konkret informasjon om hvor de enkelte personopplysninger lagres, kan du ta kontakt med personvernombud@uis.no

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

UiS gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller for å forhindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang på dine personopplysninger. Alle registreringer logges.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger i Microsoft Dynamics CRM ved UiS. Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet eller rette/oppdatere dem selv via systemet. Du kan når som helst trekke ditt samtykke eller be oss om å slette dine personopplysninger som finnes i Microsoft Dynamics ved UiS. Dette kan du enten gjøre ved å trykke på unsubscribe eller å kontakte alumni@uis.no.

Kontakt

Dersom du har behov for mer opplysninger eller har noen andre spørsmål knyttet til Microsoft Dynamics CRM ved UiS, kan du ta kontakt med systemansvarlig Microsoft Dynamics CRM ved UiS på alumni@uis.no