Har utviklet praksissimulator for kommende barnehagelærere

Praksis er en avgjørende del av barnehagelærerutdanningen, men uforutsette hendelser, som en pandemi, kan resultere i at studenter går glipp av viktig erfaring. Forskere ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS har nå utviklet en praksissimulator hvor studentene får utforske barnehagens rom og betydningen dette har for det pedagogiske arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Prakissimulator skjermbilde
Praksissimulaturoen ECTE-DigiTools lar barnehagelærerstudenter utforske barnehagens fysiske rom - både innerom, uterom og nærområde.

Ideen til prosjektet ECTE-DigiTools oppsto i august 2020, en tid da koronapandemien gjorde det vanskelig, eller umulig, for mange studenter å gjennomføre praksis. Spesielt utfordrende var det for internasjonale studenter, og prosjektet hadde først og fremst innreisende studenter i studiet Comparative Educational Studies i tankene.

– Målet med prosjektet var å tilby digitale alternativer til praksis. Vi ønsket å gi studenter, og da spesielt internasjonale studenter, noe bedre enn ingenting i situasjoner hvor tradisjonell praksis er umulig, sier prosjektleder Anne Kristine Solberg Runestad.

Sammen med kollega Ove Bergersen ved Institutt for barnehagelærerutdanning og NettOp – Avdeling for utvikling av digitale læringsressurser ved UiS, har hun utviklet en digital didaktisk modell og en praksissimulator som gir studenter en unik mulighet til å utforske barnehagens fysiske miljø på en praktisk måte.

Verdifullt øvingsverktøy

Prosjektets digitale ressurs tar utgangspunkt i ideen om rommet som den «tredje pedagog», et begrep hentet fra Reggio Emilia-filosofien som legger vekt på rommets betydning for barnehagens pedagogiske arbeid. Her får studentene mulighet til å utforske det fysiske rom, både innerom, uterom og nærområdet i tre ulike barnehager gjennom undervisningsvideoer, 360°simulatorer og fagtekster.

– Selv om det ikke kan erstatte fullverdig praksis, fungerer det som et verdifullt supplement og gir rom for refleksjon, sier Runestad.

Prakissimulator skjermbilde
Ved hjelp av 360°-video kan man bevege seg gjennom barnehagens innerom.

Arbeidet med ECTE-DigiTools er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger, Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) og Linköping Universitet (LiU), som alle er en del av ECIU-nettverket.

– Prosjektet har styrket vårt internasjonale samarbeid og nettverk innenfor . Vi har hatt både fysiske og digitale møter, gjesteforelesninger og utveksling, som har beriket samarbeidet mellom de ulike lærerutdanningsinstitusjonene, forteller Runestad.

Styrket internasjonalt samarbeid

Erfaringene fra samarbeidet har lagt grunnlag for fremtidige planer. Prosjektgruppa håper å videreutvikle simulatoren til å inkludere 360°-video av situasjoner med barn slik studentene kan øve seg på scenarioer som oppstår i barnehagehverdagen.

– Vi tar med oss erfaringene og jobber videre med å utvikle prosjektet – både med hensyn til de digitale ressursene og det internasjonale samarbeidet. Målet er å kunne tilby et knippe åpne ressurser til barnehagelærerutdanninger internasjonalt, samt å kunne iverksette felles studiepoenggivende microkurs i et samarbeidspartnerskap innenfor -nettverket der de digitale ressursene vil være sentrale, avslutter Runestad.

Praksissimulatoren er tilgjengelig på både norsk og engelsk her.