Pensumlister ved UiS

Du finner pensumet ditt i det digitale pensumlistestystemet Leganto. Her får du også tilgang til artikler og digitale ressurser, du kan se tilgjengelighet i biblioteket og du kan sette deg i kø til å låne utlånt materiale.

Publisert Sist oppdatert

Finn pensum på tre forskjellige måter

I Canvas: Du finner pensumlister for emner du er oppmeldt i på Canvas. Det er kun via Canvas du får tilgang til eventuelle filer som er lastet opp i pensumlisten. Det kan ta en dag fra du emneregistrerte deg til pensumlisten er synlig i Canvas.

emnebeskrivelsene: Du finner lenke til pensumlisten via emnebeskrivelsene på nett. Her finner du også kontaktpersoner, emneansvarlig og detaljer om eksamen.

I Leganto: Her ligger alle aktive og publiserte pensumlister ved UiS. Finner du ikke pensumslisten din? Ta kontakt med emneansvarlig eller ditt institutt.

Ofte stilte spørsmål

Pensumlister for høstemner publiseres rundt 1. juni.

Pensumlister for våremner publiseres rundt 1. desember.

Seksjoner

Pensumlisten består av seksjoner og referanser. Seksjonene er inndeling av pensum, for eksempel i «obligatorisk» og «anbefalt» pensum, og referansene er selve pensumet. Hvordan pensum er inndelt og antall referanser vil variere fra fag til fag.

Pensumlistetittel

Sjekk pensumlistetittel for å kontrollere at du har riktig pensumliste foran deg. Tittel på pensumlisten skrives etter malen «Emnekode Emnetittel – Semester/år», f.eks. «BØK255 Makroøkonomi – V21».

Offentlig kommentar

Les alltid nøye feltet «offentlig kommentar», her står viktig informasjon knyttet til referansen, for eksempel hvilke kapitler eller sider som er pensum.

Tagger

  • Dersom en referanse er tagget med «Til digitalisering», betyr det at en skanning/ digitalisering er bestilt.
  • Dersom en referanse er tagget med «Har vedlegg», betyr det at en fil (f.eks. en skanning/ digitalisering) er lastet opp i referansen.

Tilgjengelighet i biblioteket (fysiske og digitale ressurser)

Klikk inn på referansen for å se alle detaljene. I den detaljerte referansevisningen, ser du om og hvor boken er tilgjengelig.

Dersom boken er utlånt, kan du bestille boken. Da får du beskjed fra biblioteket så snart boken er tilgjengelig for henting i biblioteket. Merk at det kun er utlånt materiale som kan bestilles. Hvis boken er tilgjengelig i biblioteket ber vi om at du selv leter den fram og låner på en av våre utlånsautomater. Ditt studentkort fungerer som lånekort.

Dersom en referanse er tilgjengelig digitalt, vil du se lenke til en eller flere nettsteder/ databaser hvor referansen finnes.

Kjøpe pensum

Du får tilgang til å kjøpe pensumbøker på Akademika Stavanger. Bokhandelen ligger sentralt på campus Ullandhaug.

Lån pensum fra biblioteket

Du kan låne pensum i biblioteket. Merk at biblioteket kun har tilgang til et begrenset antall pensumbøker, så du har ikke garanti for at boken er tilgjengelig.

Når du er i pensumlisten kan du klikke deg inn på referansen for å se alle detaljene. I den detaljerte referansevisningen, ser du om og hvor boken er tilgjengelig via Oria.

Dersom boken er utlånt, kan du bestille boken. Da får du beskjed fra biblioteket så snart boken er tilgjengelig for henting i biblioteket. Det er kun utlånt materiale som kan bestilles. Hvis boken er tilgjengelig i biblioteket ber vi om at du selv leter den fram og låner på en av våre utlånsautomater. Ditt studentkort fungerer som lånekort.

Dersom en referanse er tilgjengelig digitalt, vil du se lenke til hvor referansen finnes.

Universitetsbiblioteket i Stavanger tilbyr også pensumbøker for dagslån. Disse står ved utlånsautomaten i biblioteket på Ullandhaug.

Dersom noe er lastet opp i pensumlisten, vil du se at referansen er tagget med «Har vedlegg». For å få tilgang til filen som er lastet opp i referansen, må du være undervisningsoppmeldt i emnet og du må åpne pensumlisten via Canvas.

Aktive pensumlister som publiseres ved UiS, kan søkes opp i pensumlistesystemet Leganto. Alle kan søke opp og finne pensumlister i Leganto.

NB! Eksterne vil ikke få tilgang til fulltekstressurser eller materiale som er skannet/ digitalisert og lastet opp i pensumlisten.

Dersom du får melding om ukjent bruker når du prøver å åpne pensumlisten din i Canvas, ta kontakt med universitetsbiblioteket på e-post pensumlister@uis.no.

Du finner informasjon om Leganto på UiS intranett.