Hvordan utvikle god erfaringsbasert læring for lærerstudenter?

For at erfaringsbasert læring i lærerutdanningen skal lykkes, må undervisningen være virkelighetsnær, fremme samarbeid blant lærerstudentene og ta hensyn til studentenes egne refleksjoner.

Publisert Sist oppdatert

En mannlig lærer snakker med to voksne studenter ved et bord med pc og bøker
TEORI + PRAKSIS: For å bygge kunnskap fra studentenes praktiske erfaring, må studentene få mulighet til å reflektere over erfaringene og dele tanker og ideer i fellesskap (Illustrasjonsfoto: Getty Images).

For å koble teori og praksis i lærerutdanningen brukes ofte erfaringsbasert læring. Erfaringsbasert læring defineres som en kontinuerlig prosess hvor læring skjer gjennom bearbeiding av erfaringer. Eksempler på slik læring er praksisperioder, bruk av simulatorer eller rollespill. Målet er at disse aktivitetene/metodene skal koble studentenes akademiske kunnskap til praktiske erfaringer og slik gi økt læring.

Men hvilke faktorer må ligge til rette for at denne erfaringsbaserte læringen skal lykkes? I den systematiske kunnskapsoversikten The challenge of designing ‘more’ experential learning in Higher education programs in the field of teacher education fra 2021, har forskerne analysert 31 studier som utforsker temaet. Konklusjonen er at erfaringsbasert læring lykkes når undervisningen er autentisk og studentene i fellesskap får dele refleksjoner rundt erfaringene de har gjort seg.

En viktig faktor er at undervisningen klarer å koble sammen undervisningen i klasserommet med livet utenfor. Undervisningen må altså være virkelighetsnær og oppleves som relevant for studentene. For å bygge kunnskap fra studentenes praktiske erfaring, er det også nødvendig at de får mulighet til å reflektere over erfaringene og dele tanker og ideer i fellesskap. Et læringsmiljø som har tydelige mål og god samhandling mellom studenter og lærer, fremmer slik erfaringsbasert læring.

Vil du vite mer om hva som skal til for å lykkes med erfaringsbasert læring? Kunnskapssenter for utdanning har laget et sammendrag på norsk av kunnskapsoversikten som du kan lese i dette forskningsnotatet.