Arendalsuka: Energisikkerhet og omstilling

Mandag 12. august 2024 kl. 12:00-13:00,
Rygerelektra, Arendal.

Hvordan skal vi nå klimamålene? Energisikkerhet og grønn omstilling er de største utfordringene på veien mot målet.

Publisert Sist oppdatert
Bioenergy production and biomass valorization

Norge er en av de viktigste bidragsyterne for energisikkerhet i Europa – i form av olje og gass – men samtidig er petroleumsindustrien en versting når det gjelder klimagassutslipp.

Nasjonalt senter for bærekraftig bruk av undergrunnen (NCS2030) er et forskningssenter hvor industri og forskningsinstitusjoner samarbeider om å bygge kompetanse og utvikle løsninger for utvikling av undergrunnen på norsk sokkel. Vi skal bidra med energisikkerhet i Europa, samtidig som vi når klimamålene. Hvordan kan vi bruke undergrunnen til lagring av grønn energi (for eksempel hydrogen) og lagring av avfall (for eksempel CO2)? Hvordan reduserer vi energiforbruket og optimaliserer produksjonen av olje og gass? Og hvordan imøtekommer vi de sosioøkonomiske aspektene ved energiproduksjon?

Hvordan sikre grønn og trygg energi for kommende generasjoner? Politikere, næringsdrivende, innovatører og offentligheten generelt inviteres til å bli bedre kjent med arbeidet vårt.

Arrangementet ledes av Alejandro Escalona, leder av NCS2030 og professor i geovitenskap.

Medvirkende

  • Alejandro Escalona, professor i geovitenskap
  • Daniele Blancone, stipendiat i undergrunnsgeovitenskap
  • Behzad Amiri, stipendiat i reservoarstyring (trygg lagring)

Gå til arrangementet på Arendalsukas nettside.