Ingen bildelingsbiler tilgjengelige grunnet konkurs

Bildelingsselskapet MoveAbout har gått konkurs og det er dermed ingen tilgjengelige biler. Selskapet har hatt seks biler stasjonert på campus.

Publisert Sist oppdatert

Rad med biler foran stort bygg.

Kolombus har lagt ut denne informasjonen på sine nettsider: 

«Moveabout har dessverre gått konkurs, og dette berører de 21 bilene fordelt på 6 ulike lokasjoner i Stavanger. Bilene til MoveAbout kan ikke lenger tas i bruk. Dette er veldig beklagelig, men samtidig utenfor vår kontroll. Vi jobber med å få ut nye biler på både nye og eksisterende lokasjoner i Stavanger. Det vil komme mer informasjon om dette innen kort tid.»

Følg med på Kolumbus sine nettsider for videre oppdateringer om bildeling.