Unio-streiken avsluttet etter tvungen lønnsnemnd

Regjeringen avsluttet Unio-streiken med tvungen lønnsnemnd onsdag 5. juni.

Publisert Sist oppdatert

Fem personer, hvorav tre med gule vester, snakker sammen foran bygning
Oluf Langhelle (f.v.), Martin Tjelta, Tore Tjora og Ragnhild Sjurseike streiker. Liv Sunnercrantz slår av en prat. (Foto: Benedicte Pentz)

Se pressemelding fra regjeringen: Regjeringen varsler tvungen lønnsnemnd for Unio

Eksamen og sensur etter tvungen lønnsnemnd  

Universitet jobber videre med å få en detaljert oversikt over det totale omfanget av streiken som varte fra 27. mai - 5. juni. Vi er innstilt på å gjøre vårt ytterste for at konsekvensene skal bli minst mulig for studentene.  

Eksamen

Eksamensgjennomføring for fire emner er allerede utsatt. 44 studenter ble berørt av dette. Vi arbeider for at disse studentene skal få gjennomført eksamen så snart som mulig og før ferien. Det ser ut til at andre eksamener vil bli gjennomført som normalt fra og med i morgen, torsdag 6. juni. Studentene vil få direkte beskjed dersom de ikke skal møte opp.  

På grunn av streiken er det nå til sammen 69 eksamener (kurs og oppgaver) som vil få forsinket sensur. Dette berører mellom 1000-1350 eksamenskandidater. 

Sensur

I utgangspunktet skal ikke sensuren bli forsinket mer enn antall streikedager, men i noen tilfeller vil planlagt ferie kunne avbryte sensurarbeidet. Det vil også være tilfeller der bacheloroppgaver og masteroppgaver får utsatt innleveringsfrist på grunn av manglende veiledning under streiken. Det ser likevel nå ut til at sykepleiere og spesialsykepleiere vil få sin autorisasjon i tide.  

Vi jobber videre med å kartlegge og følge opp disse sakene. Alle studenter som er berørt av forsinkelser vil få individuell informasjon om dette.