Parkeringsavgift på campus er utsatt

Det blir ikke innført parkeringsavgift på campus Ullandhaug før tidligst høsten 2024.

Publisert Sist oppdatert

Parkeringsplass med biler, sett ovenfra
Bilparkering kommer ikke til å være gratis i framtiden.

UiS-ledelsen har bestemt at det skal innføres parkeringsavgifter på campus. Målet var at ordningen skulle etableres i løp av våren 2024. 

Det er teknisk mulig å innføre parkeringsavgifter via ordningen UiS har med Easypark og parkeringstillatelser, men det er utfordringer i forbindelse med at campus Ullandhaug er en stor byggeplass. 

Administrasjonen ønsker derfor å utsette innføringen til tidligst høsten 2024. Nærmere redegjørelser omkring parkeringssaken kommer i sentralt-IDF møte 21. mai. 

Ellers registrerer Avdeling for bygg og arealforvaltning at mange allerede nå forsøker andre alternativer som sykling, gange, kollektivtransport og samkjøring.