Sammenligner regulering av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Ny forskning fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten sammenligner regulering av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mellom Norge og USA.

Publisert Sist oppdatert
Tre helsepersonell i blå uniform transporter pasientseng til operasjonsstuen
Tilsynsmessig oppfølging av alvorlige hendelser er ett av flere virkemidler for bedre pasientsikkerhet (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

En nylig publisert litteraturstudie har sammenlignet perspektiver på ekstern evaluering av helsetjenester mellom Norge og USA.

Ekstern inspeksjon (tilsyn) og akkreditering er eksempler på internasjonalt utbredte metoder for eksterne evaluering som brukes for å vurdere kvaliteten på helsetjenestene som gis til pasientene. Implikasjonene fra forskjellige systemdesign er fortsatt uklare. Litteraturgjennomgangen baserer seg på på myndighetsdokumenter slik som respektive nasjonale retningslinjer og forskrifter, og vurderinger av Joint Commission (USA), internasjonale retningslinjer, anbefalinger og rapporter fra International Society for Quality in Health Care, og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Studien viser at norsk tilsynsvirksomhet har erstattet en individuell skyldlogikk med en modell som «klandrer» systemet for mangelfull kvalitet og pasientskader. Dette står i kontrast til det amerikanske akkrediteringssystemet, som fokuserer på akkrediteringsbesøk. Selv om funnene indikerer et pågående vendepunkt innen akkreditering, viser funnene også at det å involvere pasienter og pårørende direkte i tilsyn etter uønskede hendelser er en større del av en endring i ekstern tilsynskuktur og tilsynsmetoder enn i akkrediteringsprosesser.

Forfattere ved UiS

Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51831298
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi