Likestilling som tema i samfunnsfag

Hvordan kommer likestilling som samfunnsverdi og likestillingsrelaterte tema til uttrykk i samfunnsfagundervisningen i vg1 i videregående skole? Det har Marte Handal undersøkt.

Publisert Sist oppdatert

tenåringer i bibliotek
Det er viktig at elever utvikler en kritisk holdning til språk og makt i samfunnet, påpeker Handal. (Illustrasjonsfoto)

Gjennom arbeidet med avhandlingen «Samfunnsverdier i videregående opplæring. En utforskende kasusstudie med søkelys på likestilling og kontroversielle tema i praksisfeltet» har Handal analysert lærebøker, observert undervisning og gjennomført intervjuer med elever.

Likestilling som tema i undervisningen i samfunnsfag i videregående skole har tidligere vært lite undersøkt. Handal disputerte for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 28. november 2023.

Hennes analyse av hvordan tre lærebøker i vg1 i samfunnsfag behandlet temaet likestilling avslørte blant annet mangelfull begrepsforklaring. I alle tre lærebøkene fant hun også manglende kjønnsbalanse blant fiktive personer.

Unngå tradisjonelle kjønnsrollemønstre

Portrett av Marte Handal
Marte Handal

–  Bedre begrepsforklaring i lærebøkene og bedre kompetanse blant lærere er viktig for å sikre elevenes forståelse av likestilling. For å unngå at elevene skal bli ofre for tradisjonelle kjønnsrollemønstre er det også viktig å sikre kjønnsbalanse blant fiktive personer i lærebøkene, sier Handal.

Analysen av undervisning i vg1 i samfunnsfag viste at likestillingsrelaterte temaer kan være utfordrende i klasserommet.

Både hva likestilling innebærer, hvorfor likestilling er viktig og hvordan en kan oppnå likestilling, må komme tydeligere fram i undervisningen.

– Det er spesielt viktig at elevene utvikler handlingskompetanse, sier Marte Handal.

Elevene viste kritisk tekstkompetanse

Handal studerte hvordan elevene håndterte potensielt kontroversielle likestillingsrelaterte påstander i tekster i gruppediskusjoner. Hun oppdaget at elevene viste kritisk tekstkompetanse. Det vil si at de møtte tekstene med motstand og kritikk og kunne gjenkjenne underliggende holdninger, motiver og ideologier i tekstene.

Det viser hvor viktig undervisning i kritisk tekstkompetanse er for å utvikle elevers evne til å diskutere og håndtere kontroversielle temaer. Det er også viktig for å utvikle en kritisk holdning til språk og makt i samfunnet, sier hun.

Læreres kompetanse om likestilling

Siden lærere spiller en avgjørende rolle i elevenes læring og utvikling, må de ha kunnskap og kompetanse om likestilling og kritisk tekstkompetanse, framholder Handal. Det er viktig at lærerne både er bevisste egne holdninger og antakelser om likestilling og er åpne for kritisk refleksjon og endring.

Opplæringen i videregående skole skal ifølge læreplanen gi elevene både kunnskap om likestilling og holdninger og handlingskompetanse på likestilling. For å lykkes med det, må elevene lære om likestilling både gjennom teori og i aktiviteter, presiserer Handal.

Tekst: Elin Nyberg