Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Published Endret
Bli med på UiS-omvisning!

Årene som student skiller seg fra både skolehverdagen på videregående og arbeidslivet som kommer etter studiene. Nettopp derfor er studenttilværelsen så verdifull. Som student har du mye større frihet enn du er vant til fra videregående skule, og du kan i stor grad selv bestemme hvordan du ønsker å organisere hverdagen.

Studentlivet krever at du tar ansvar og har selvdisiplin, men det gir deg og enormt mange muligheter. For eksempel til å bli en engasjert student også utover det rent faglige.

På UiS kan du være aktiv i studentorganisasjoner og linjeforeninger som er knyttet til ditt fakultet, engasjere deg i studentenes rettigheter i studentorganisasjonen StOr eller jobbe i studentmediet SmiS. Ved å engasjere deg får du mange venner på tvers av studiene og du vil opparbeide deg et sosialt og nyttig nettverk.

Finn mer innhold om studentliv på Universitetet i Stavanger.

Livet som student på UiS

Livet som student i Stavanger