Arendalsuka: Kan elever virkelig bli mobbet av sin egen lærer?

Torsdag 15. august 2024 kl. 14:00-15:00,
Arendal,
Arendal kino.

Over hele verden – også i Norge - finnes det barn som blir utsatt for mobbing av voksne på skolen. Hvorfor skjer det? Og hva kan gjøres med det?

Publisert Sist oppdatert

Lærer kjefter på eleven sin.
Er det faktisk slik at lærere kan mobbe elevene sine? Og hvorfor skjer det? Foto: Getty Images.

Elevundersøkelsen 2023 viser at 4,9 prosent av elevene på 10. trinn svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen, noe som er en økning på 1,9 prosentpoeng fra i fjor. Andelen elever i norsk skole som opplever mobbing fra voksne har økt de to siste årene. Forskning viser at svært mange av de elevene som opplever mobbing fra lærere eller andre voksne på skolen, også blir utsatt for mobbing fra sine medelever. Lærere som mobber egne elever skjer i Norge, men også globalt. Hva er det som gjør at lærere utsetter egne elever for mobbing? Og hvordan unngå at det skjer? I dette arrangementet vil Kari S. Gusfre ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), UiS i samtale med kommunikasjonsrådgiver Maria Gilje Strand fortelle om eksisterende forskning på “lærermobbing”. Under samtalen vil det også fremmes noen synspunkter som kan forklare hvorfor dette skjer, og hva man kan gjøre for å unngå at dette skjer.

Medvirkende:

  • Førsteamanuensis Kari S. Gusfre ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger
  • Maria Gilje Strand, kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger

Les mer om arrangementet på Arendalsukas nettside