Venter storinnrykk fra hele verden neste år

11.–13. juni 2025 er Læringsmiljøsenteret vertskap for World Anti-Bullying forum, som er verdens største mobbekonferanse.

Publisert Sist oppdatert
Når man inviterer til en verdenskonferanse om mobbing går det med mange timer til planlegging i forkant. Foto: Jørn Steen.

Arbeidet med å planlegge neste års store event er godt i gang ved Læringsmiljøsenteret. Da vil forskere, beslutningstakere, organisasjoner, praktikere og politikere fra hele verden møtes i Stavanger for en tredagers utveksling av den nyeste forskningen på mobbefeltet. Det blir foredrag, workshops, posterpresentasjoner mm.

World Anti-Bullying Forum er en konferanse som finner sted annethvert år. Det er første gang den er lagt til Norge. En vri vi planlegger for neste års konferanse, er å invitere med barnehageforskere, som tidligere ikke har vært representert i særlig grad.

Profilbilde Hildegunn Fandrem
Hildegunn Fandrem. Foto: Elisabeth Tønnessen.

– Norge er langt framme når det gjelder forskning på mobbing i barnehagen, forteller professor Hildegunn Fandrem. Hun leder Læringsmiljøsenterets arbeid med planleggingen av konferansen.

– Det er viktig å starte arbeidet mot mobbing så tidlig som mulig, og da er barnehagen et naturlig sted å begynne.

– Et annet grep vi planlegger å gjøre, er å invitere inn praksisfeltet i større grad enn under tidligere konferanser, og ikke bare som konferansedeltakere, men også som foredragsholdere, fortsetter Fandrem. Hun er spent på hvordan responsen blir når det åpnes for å sende inn abstracts i september.

– Vi ønsker at konferansen også skal være nyttig for barnehagelærere, lærere og barnehage- og skoleledere, sier hun.

Konferansen blir lagt til Stavanger Forum, som ligger i kort avstand fra både Sola flyplass og Stavanger sentrum.

– Der er det god plass til de omtrent 600 deltakerne som ventes inn fra store deler av verden. Under forrige konferanse, som fant sted i North Carolina i 2023, var det ca 550 påmeldt fra 32 land, avslutter Hildegunn Fandrem, før hun haster videre til neste møte.

Les også:

Tekst: Torunn Helene Lindstad Fredriksen
Foto: Jørn Steen og Elisabeth Tønnessen.