IT Hjelp

IT-servicedesk

E-post: it-hjelp@uis.no

Tlf: 51 83 30 00 (åpningstider 08.00-15.30, stengt mellom 11.30-12.00)

Besøksadresse: Kitty Kiellands hus, 1.etasje. Åpningstider: 9.00-14.30

Åpningstider for IT i sommerferien

I forbindelse med ferieavvikling i sommer vil IT Servicedesk har redusert åpningstid i skranken på KK-Hus.

Åpningstid for fysisk oppmøte i skranken vil være 12:00-14:00 i tidsrommet 15. juli til 2. august.
Vi er tilgjengelige på telefon som vanlig 08:00-15:30 (stengt 11:30-12:00) gjennom hele sommeren.

Stasjonære maskiner i undervisningsrom og Zoom fases ut og deaktiveres fra semesterstart høsten 2024

Som annonsert tidligere i år fra IT-avdelingen, vil to større endringer i våre tjenester effektueres fra oppstarten av høstsemesteret i år.

Begge endringene har sin bakgrunn i den pågående omstillingsprosessen som kostnadsbesparende tiltak for UiS. Dette har vært jobbet nøye med tid hos IT avdelingen den siste tiden for å sikre en mest sømløs overgang og innspill fra organisasjonen som er meldt til oss er ivaretatt etter beste evne inn i arbeidet med å tilrettelegge disse endringene.

Stasjonære maskiner i undervisningsrom og auditorier deaktiveres

Stasjonære maskiner i våre undervisningsrom og auditorier fases ut og maskiner i rommene vil være deaktivert for bruk ved semesterstart høsten 2024. Dette har sin bakgrunn i den pågående omleggingen til Windows 11 på alt UiS sitt IKT utstyr og dagens maskiner ute i rommene på campus er utdaterte og støtter ikke oppgradering til ny versjon av Windows. Det er og trenden i sektoren og markedet ellers at stasjonære maskiner for felles pålogging fases ut til fordel for bruk av egen personlig bærbar PC.

I denne forbindelse vil også fellesbrukeren «FORELESER» bli deaktivert som tidligere varslet.

For presentasjoner og digitalt innhold i undervisning må egen bærbar PC medbringes og kobles til AV-systemet i våre undervisningsrom. Alle rom gjennomgås av IT-avdelingen i sommer for test av tilkoblinger for bærbar PC, nødvendige tilpasninger utføres og nærmere informasjon om denne endringen legges tilgjengelig fysisk på kateter i alle rom.

Alle maskiner vil ikke bli fysisk fjernet innen semesterstart, men vil bli deaktivert for bruk.

Valg for PC som visningskilde vil ikke være tilgjengelig på styresystemene i rommene når maskinene er blitt deaktivert.

For større auditorier med 2 visningsflater tilrettelegges det en teknisk løsning som muliggjør tilkobling av 2 stk bærbare PCer eller 1 stk bærbar PC til begge visningsflater (lerret) for å kunne nytte to-skjermsløsning i de tilfeller det vil være behov for dette i undervisningen. Denne løsningen er testet og fungerer utmerket med alle Windows maskiner levert av IT men det kan oppstå noen utfordringer med skjermoppsett på enkelte produkter fra Apple, spesielt ved bruk av Keynote til presentasjoner.

Merk at dette gjelder åpne undervisningsrom og auditorier ved UiS, for møterom vil IT kontakte enhetene fortløpende utover høsten for å tilrettelegge tilsvare endring i de ulike møterommene på campus.

UiS sitt abonnement på Zoom avsluttes

Som tidligere annonsert har vi hatt ett midlertidig abonnement på Zoom ved UiS da det manglet noen viktige brikker for å kunne fase ut Zoom ved overgangen 2023/2024, mer om dette kan leses her:

Avvikling av Zoom utsettes til sommeren 2024 (sharepoint.com)

Ved oppstart av semesteret i høst vil Zoom være avsluttet som tjeneste ved UiS og Microsoft Teams vil være vår plattform for videomøter og digital/hybrid undervisning.

Alle undervisningsrom på campus med løsning for digital undervisning via Zoom vil i løpet av sommeren konfigureres om til «Teams rom».

Funksjonaliteten i rommene vil være den same som i dag, men plattform for digital undervisning vil være Teams og ikke Zoom. Nye brukermanualer for oppsett og gjennomføring av digital undervisning via Teams er under produksjon og vil være klar innen semesterstart gjennom IT sin Tjenesteportal.

Teams vil og bli integrert med Canvas for enkel tilrettelegging av digital undervisning direkte gjennom Canvas, det vil også finnes oppdaterte brukermanualer på hvordan man bruker Teams i Canvas tilgjengelige i IT sin tjenesteportal.

For spørsmål eller andre henvendelser rundt disse endringene, kontakt IT-avdelingen på it-hjelp@uis.no.

Omlegging av autentisering mot Microsoft tjenester

UiS tilpasset autentiseringside erstattes med standard pålogginside.

Autentiseringsbildet hvor man kan velge Universitetet i Stavanger eller Feide, erstattes av standard Microsoft påloggingsbilde. Brukernavn og passord er som før. Feide tjenester blir ikke berørt.

Mer informasjon om standard påloggingsside

Microsoft Copilot tilgjengelig for studenter ved UiS

Copilot er supplert med kunstig intelligens (GPT-4).

IT-avdelingen har aktivert Microsoft Copilot for alle studenter ved UiS, se Pålogging til Microsoft Copilot for mer informasjon om hvordan du kommer i gang.

For spørsmål om pålogging og teknisk support kan IT avdelingen kontaktes på it-hjelp@uis.no

For spørsmål og veiledning rundt bruk av Copilot finnes mer informasjon her: Alt om eksamen

Hvordan fungerer Copilot?

Copilot er en språkmodell som er integrert med søkemotoren til Microsoft, Bing. Søkemotoren er supplert med kunstig intelligens (GPT-4) fra selskapet OpenAI, som er samme teknologi som chatroboten ChatGPT. Copilot bruker informasjonen du legger inn og sammenstiller den med informasjon som finnes på åpent nett. Copilot har ikke tilgang til informasjon på datamaskinen din, men den kan ha tilgang til faner i en åpen nettleser eller PDF-dokument som du gjør tilgjengelig.

Hva bør jeg tenke på når jeg bruker Copilot?

Når du bruker Copilot, er det flere ting du må tenke over, blant annet dette:

  • Du må være kritisk til svar språkmodellen gir deg. Du må regne med at språkmodellen genererer tekst med feilaktig informasjon, men fremstilt på en autentisk måte.
  • Du må anta at referansene språkmodellen bruker kan være feilaktige.
  • Du må gjøre en manuell kontroll av svaret språkmodellen gir deg, før du videreformidler eller bruker svaret den har gitt deg i en annen sammenheng.
  • Husk at du gjerne ikke får samme svar to ganger – ikke bruk språkmodellen til oppgaver som krever integritet.
  • Ved bruk og videreformidling av svar skal tekst generert av Copilot merkes med at teksten/oppgaven er løst med hjelp av KI.
  • Ikke bruk språkmodellen til å behandle personopplysninger hverken om deg selv eller andre.
  • Ikke bruk språkmodellen til å behandle saker om studenter eller ansatte.

Er det trygt å bruke Copilot?

Ja, det er det. IT-avdelingen har vurdert tjenesten og konkludert med at tjenesten er trygt å bruke for informasjon som er klassifisert på nivå intern (gult). Løsningen er ikke anbefalt for fortrolig eller strengt fortrolig informasjon. Det er du som bruker som selv må vurdere hvilket klassifiseringsnivå informasjonen du legger inn er på.

Copilot vs. ChatGPT - Hva er forskjellen?

Copilot er koblet til Internett, og kan således gi oppdatert informasjon som vanlig ChatGPT ikke har tilgang til. Det er derimot ikke den eneste forskjellen, og det kan være flere tilfeller hvor ChatGPT kan gi bedre resultater, selv om den kun kjenner Internett frem til 2021. Vi skal se på noen av likhetene og forskjellene mellom de to. Her vurderer vi kun de som er fritt tilgjengelig for ansatte og studenter ved UiS, Copilot er tilgjengelig i Enterprise-utgave på alle UiS datamaskiner, og ChatGPT er fritt tilgjengelig for alle i "3.5" utgaven.

Copilot er basert på ChatGPT-4, men leveres av Microsoft, og har noen grunnleggende forskjeller fra en standard ChatGPT fra OpenAI.

ChatGPT har under testing vist seg å være bedre på lage analytiske og detaljerte svar, mens Copilot lager kortere oppsummeringer. ChatGPT godtar også lengre "samtaler" da den er ubegrenset i antall spørsmål/svar, mens Copilot har en begrensning fra leverandør sin side på 30 spørsmål per samtale, og 300 samtaler per dag.

Copilot er også utvidet med mulighet for å analysere og generere bilder, dette er kun tilgjengelig i betalingsutgaven av ChatGPT (ChatGPT Plus).

Copilot er det beste valget hvis du trenger oppdatert informasjon, da den har tilgang til Internett og kan generere svar på nyheter og pågående hendelser. Copilot genererer også fotnoter som lenker tilbake til kilder, slik at man kan henvise til kildene man har benyttet og validere disse, det gjør ikke ChatGPT i gratis utgave. Copilot benytter ChatGPT-4, mens gratisutgaven av ChatGPT fortsatt benytter ChatGPT-3.5, så hvis du vil ha tilgang til siste utgave gratis, er Copilot det rette valget.

Siden Copilot også har tilgang til Internett, vil den kunne gi referanser til kilder som inneholder uriktig informasjon i noe større grad enn ChatGPT, men siden man også får kildehenvisninger kan dette kontrolleres og verifiseres.

Copilot er gratis, men man kan oppleve reklame fra tid til annen, det slipper man med ChatGPT. Skal man få tilgang til ChatGPT-4 via OpenAI, må man tegne et personlig abonnement på "ChatGPT Plus".

Både Copilot og ChatGPT har klare regler for personvern, men ingen av dem kan benyttes til sensitive data, bl.a. da begge har funksjonalitet som gjør at data kan bli manuelt kontrollert av leverandøren. Grønne data kan benyttes fritt i dialog med chatboter på generelt grunnlag, mens gule data og oppover bør anonymiseres før bruk i en chatbot. Copilot slik den er installert på UiS maskiner er satt opp slik at data ikke forlater UiS sitt domene hos Microsoft, og kan dermed vurderes som noe tryggere, men ingen av dem er p.t. godkjente for bruk med sensitive data.

Nyttige lenker:

Microsoft Copilot vs ChatGPT; which one is better for students?

Microsoft Copilot vs ChatGPT: Which one is best for you?

ChatGPT vs. Microsoft Copilot: What's the difference?