– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dette studiet vil ha mye å si for kvaliteten på SFO-ene her til lands, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Publisert Sist oppdatert

Dekan Odd Magne Bakke ved UH-fakultetet.
I stedet for den tradisjonelle snorklippingen, erklærte dekan Odd Magne Bakke ved UH-fakultetet studiet for åpnet ved å flette opp et tau som var fingerheklet, etter litt humring fra de mange oppmøtte. Fingerhekling er en aktivitet de fleste som er kjent med skolefritidsordningen (SFO) kjenner godt til.

Tirsdag denne uka ble det nye studiet i skolefritidspedagogikk offisielt åpnet på Universitetet i Stavanger (UiS). I tillegg til kaker og festtaler fra både studieprogramleder og dekanen, hadde også kunnskapsminister Tonje Brenna sendt inn en egen videohilsen til studentene, som du kan se her. Ministeren åpnet sin hilsen med å si at hun synes det er fantastisk at Norges første utdanning innen skolefritidspedagogikk var et av de mest populære studiene i årets opptak.

– Det viser bare at det er et stort behov for denne utdanningen. Vi vet at det viktigste for kvalitet i SFO er kompetente ansatte. Denne utdanningen vil være med på å bidra til nettopp dette. Vi vet også at kvaliteten på SFO-tilbudet varierer i dag, og at det er store forskjeller mellom kommunene, uttalte hun.

Videre snakket kunnskapsministeren om at mange som tar dette nye studiet enten er, eller kommer til å bli SFO-ledere, og at de får en viktig rolle i å drive utviklingen av kvaliteten der de jobber.

– Det at så mange ønsker å ta denne bacheloren vil derfor kunne få ringvirkninger i mange SFO-er rundt omkring i hele Norge, uttalte Brenna.

En meget mangfoldig studentgruppe

Studieprogramleder Svanaug Lunde var rørt og glad under åpningen av studiet. Hun var spesielt stolt over at Universitetet i Stavanger (UiS) nå er først ut med å tilby landets første utdanning rettet mot dette viktige feltet, nemlig skolefritidsordning (SFO).

– Jeg har gledet meg veldig lenge til oppstart og første samling. Jeg er veldig stolt av hva vi har fått til ved vårt fakultet, og at vi nå faktisk er i gang – for alvor. Nå skal vi bli godt kjent, og sammen lage et trygt og inspirerende fellesskap, forteller Lunde.

De 28 studentene som nå starter opp, skal ha seks samlinger totalt første året og i tillegg 6 uker praksis. De skal blant annet få lov til å fordype seg i det viktige området «inkluderende leke- og læringsmiljø», og skal bli kjent med hvordan man kan benytte digitale redskaper på en pedagogisk og kreativ måte, noe som innebærer at de skal få boltre seg i universitetets Didaktisk digitale verksted (DDV). Lunde kan ellers fortelle om en mangfoldig studentgruppe der det er god spredning i både alder, kjønn og geografi – og ikke minst tidligere erfaring fra SFO-feltet.

– Vi har studenter fra nesten hele landet – omtrent like mange menn som kvinner. Det er også et aldersspenn på 35 år fra den yngste til den eldste av våre studenter, smiler Lunde.

Fra Harstad til UiS for å studere

En av studentene som virkelig kommer langveis fra for å studere på UiS, er Mona Fagerland (54) som til vanlig er avdelingsleder for SFO ved Harstad skole i Nord-Norge. I og med at studiet er samlingsbasert, kan hun holde frem i jobben selv om hun studerer. Hun har jobbet i SFO-feltet siden 1996, og har opplevd mange endringer innen feltet siden hun først startet for 27 år siden. Hun er veldig glad for å ha kommet inn på det populære studiet, som også har hatt lange ventelister.

Student Mona Fagerland.
Mona Fagerland (54) fra Harstad studerer skolefritidspedagogikk ved UiS.

– Jeg tenkte jeg bare måtte hoppe i det, og søke. Og så ble jeg veldig glad når jeg kom inn til slutt, sier Fagerland, som har store forventninger til det nye studiet.

Den helt ferske studenten har et ønske om å gjøre en forskjell i barn og unges hverdag, og forteller at hun ikke kunne tenke seg å jobbe noe annet sted enn i SFO. Og selv med lang erfaring fra feltet, følte hun likevel et behov for faglig påfyll og ønsket derfor å ta denne utdanningen. Hun fikk positive tilbakemeldinger fra egen rektor og andre kolleger på skolen og i SFO-en, som er stolte av at hun nå er en ekte pioner – som en av de 28 første studentene som tar en bachelor innen skolefritidspedagogikk i Norge.

–  Hjertet mitt banker for SFO, og jeg håper jeg kan ta med meg ny kunnskap og innsikt tilbake til egen SFO og skole som et grunnlag som vi sammen kan bygge videre på, sier Fagerland.

– Kommer til å gjøre noe med kvaliteten i SFO

Leder for nettverk for SFO, Terje Wiik, var hovedtaler under åpningsarrangementet. Han har vært involvert i arbeidet med å få på plass en utdanning i skolefritidspedagogikk, og mente dette var som julaften, 17. mai og bursdag – på en og samme dag.

– Dette er en merkedag for SFO-ene over hele landet. Det at dere nå tar imot det første kullet noensinne her ved UiS – det er virkelig stort. Det er så viktig – og nødvendig – med en egen utdanning rettet mot SFO-feltet, uttalte Wiik.

Han snakket videre om den unike muligheten som nå ligger til rette for å bygge kollektiv kapasitetsbygging innen SFO. Han fortalte også at han var glad for at det var nettopp UiS som nå er først ut med å tilby denne unike utdanningen.

– Det er så mange dyktige fagpersoner her ved «UiS», eller som jeg liker å kalle «Unike innen SFO». Fagpersoner som virkelig har satt seg inn i hvordan det faktisk er der ute i SFO-ene. Dette studiet kommer til å gjøre noe med kvaliteten på SFO-ene her til lands – det er jeg sikker på, uttalte Wiik.

Tekst og foto: Maria Gilje Strand

Det at så mange ønsker å ta denne bacheloren vil derfor kunne få ringvirkninger i mange SFO-er rundt omkring i hele Norge.

Kunnskapsminister Tonje Brenna
Kunnskapsminister Tonje Brenna ønsker velkommen til det nye studiet.

Kontaktpersoner ved UiS:

Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning