Livsmestring på timeplanen - hvordan har det gått?

Hva betyr «livsmestring» i skolesammenheng? Hvordan er det tatt i bruk i skolen? Og kan det gis klarere anbefalinger for hvordan det bør brukes i skolen? Nytt forskningsprosjekt har fått 10 millioner kroner til å se nærmere på disse spørsmålene.

Published Endret
Fire elever prater sammen og ler. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS
Prosjektgruppen i LIFE håper å utfordre politikere, departementer og direktorater til å sette "livsmestring" på agendaen klargjøre hvilke samfunnsutfordringer som skal løses gjennom å ha det på timeplanen. Illutstrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Livsmestring kom inn som tverrfaglig tema i de nye læreplanene med fagfornyelsen høsten 2020. Det tverrfaglige temaet er både elsket og hatet. Kritikere har kalt det yoga og mindfullness. Andre har ment at ved å legge livsmestring på timeplanen, legger man også mye av de voksnes ansvar over på barna. Andre spør seg «hva da, hvis jeg stryker i livsmestring på skolen?

Daværende kunnskapsminister Guri Melby sa at «Livsmestring i skolen handler ikke om at skolen skal sjekke om du mestrer livet. Det handler tvert imot om at skolen er en viktig arena for å ruste elevene for å møte både medgang og motgang, personlige og praktiske utfordringer.» (Aftenposten, 10. oktober 2020)

Profilbilde Hildegunn Fandrem
– Hvis politikken og retningslinjene blir tydeligere, blir det også enklere for skoleeier og lærere. Til syvende og sist handler det om hva vi ønsker at barna våre skal ta med seg fra skolen når det kommer til dette temaet, sier prosjektleder Hildegunn Fandrem

– Ordet og hvordan det er satt inn som overordnet tema i læreplanen oppleves som ganske vagt for mange, og det kan være vanskelig for lærere og skoleledelse å vite hvordan de skal integrere det i skolehverdagen, sier Hildegunn Fandrem, professor ved Læringsmiljøsenteret, UiS.

Hun er, sammen med professor Geir Skeie fra Institutt for kultur- og språkvitenskap, prosjektleder for et helt nytt forskningsprosjektet, LIFE, som skal ta for seg noen av spørsmålene som har dukket opp i kjølvannet av den nye læreplanen, og spesifikt det tverrfaglige temaet livsmestring. Nå har forskningsprosjektet fått tildelt 10 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Hvordan er «livsmestring» innført i skolen?

Fandrem forteller at målet med prosjektet er å undersøke hvordan skoler har innført det tverrgående teamet «Folkehelse og Livsmestring» i skolehverdagen, samt undersøke om det er mulig å avgrense livsmestring som et eget forskningsfelt.

– Vi håper å finne ut hvordan det faktisk er implementert i dag og hva skolene faktisk gjør med dette tverrgående temaet, sier hun.

– Videre håper vi å kunne foreslå noen klarere anbefalinger for skoleeiere, rektorer og lærere, for at det ikke lenger skal være så vagt og opp til den enkelte.

Store og omfattende undersøkelser

Fandrem sier prosjektet består av ulike deler, og har som mål å samle inn kunnskap på flere ulike arenaer og nivå for å få en mest mulig helhetlig forståelse av «status quo» i norsk skole.

– Vi skal blant annet spørre personalet på 1 000 skoler om hvordan de oppfatter og gjennomfører livsmestring som del av fag og på tvers av fag.

I tillegg skal forskergruppen gjennomføre gruppeintervjuer hvor deltakerne er lærere, rådgivere, helsesykepleiere, og de vil også gjøre observasjoner i klasserom.

– Skoleeiere på både grunnskole og videregående nivå skal også få delta i en undersøkelse om tema. Og til sist vil vi ta for oss flere relevante dokumenter.

– Målet er å sikre at barn og unge får best mulig utbytte av at «livsmestring» står på timeplanen, sier prosjektlederen.

Ønsker debatt nasjonalt og internasjonalt

På nasjonalt nivå håper prosjektlederne at debatten skal få enda mer faglig tyngde og innhold – hva betyr det egentlig når vi snakker om livsmestring i skolen og hvordan det best kan innføres?

Fandrem håper å utfordre de som gir politiske føringer for skolen til å sette dette på agendaen og klargjøre hvilke samfunnsutfordringer som skal løses gjennom å ha «livsmestring» på timeplanen.

– Hvis politikken og retningslinjene blir tydeligere, blir det også enklere for skoleeier og lærere. Til syvende og sist handler det om hva vi ønsker at barna våre skal ta med seg fra skolen når det det gjelder livsmestring.

Tekst: Ina Midttveit

Fakta om prosjektet

Fullt navn: Livsmestring i teori og praksis: Kunnskapsbase, oppfatninger og implementering av et tverrfaglig tema i norske skoler / Life skills in theory and practice. Knowledge base, perceptions and implementation of an interdisciplinary topic in Norwegian schools

Prosjektledere: Hildegunn Fandrem (Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning) og Geir Skeie (Institutt for kultur- og språkvitenskap)

Prosjektperiode: 2023 – 2027

Finansiert av: Forskningsrådet (10 millioner)

Prosjektgruppe ved UiS: Marianne Sandvik Tveitnes (Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk), Ida Holth Mathiesen, Janne Støen og Simona Caravita (Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning)

Eksterne prosjektmedlemmer: Øystein Lund Johannessen ved VID, og James O’Higgins Norman og Seline Keating ved Dublin City University

– Målet er å sikre at barn og unge får best mulig utbytte av at «livsmestring» står på timeplanen.

Hildegunn Fandrem , prosektleder og professor ved Læringsmiljøsenteret

Andre nyheter fra Læringsmiljøsenteret

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dett...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å gjennomføre. Barneha...

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...